Menu Zamknij

O nas

Misją Fundacji Polskie Centrum Analityczne (PCA) jest wspieranie idei rozwoju kraju dzięki efektywnemu systemowi edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia działalności oświatowej, edukacyjnej i badawczo-rozwojowej w obszarze bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Fundacja stawia sobie za cel udokumentowanie i zabezpieczenie praktycznych doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zdobywanego – często z narażeniem życia, ale z pożytkiem dla kolejnych pokoleń – przez żołnierzy, funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych.

Fundacja stanowi platformę współpracy i wymiany doświadczeń dla osób z udokumentowanym praktycznym doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa osobowego, fizycznego oraz cyberbezpieczeństwa.

Nasi Fundatorzy i Eksperci zdobywali swoje doświadczenie zarówno w kraju, jak i podczas pełnienia służby za granicami kraju – m.in. w Iraku, Bośni, Chorwacji, Kosowie, Afganistanie, Libanie, Francji, Niemczech, Szwajcarii, Mali, Czadzie.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:
  • prowadzenie działalności edukacyjnej;
  • publikację analiz, ekspertyz, raportów i komentarzy opracowanych przez Fundację i współpracujące z nią podmioty;
  • organizowanie targów, konferencji i pokazów w kraju i za granicą;
  • skupianie wokół idei fundacji osób, firm i organizacji zainteresowanych wspieraniem przedsięwzięć edukacyjnych, gospodarczych, badawczo-rozwojowych i kulturalnych w tym zakresie bezpieczeństwa;
  • podejmowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;
  • współpracę z organami i instytucjami państwowymi oraz osobami fizycznymi, prawnymi oraz innymi jednostkami w zakresie ochrony informacji niejawnych, ochrony danych, ochrony fizycznej, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy.