Menu Zamknij

Publikacje naszych ekspertów

Zagrożenia chemiczne i biologiczne dla ludności cywilnej w czasie pokoju

Autor: Grzegorz Lodziński

Zagrożenia cybernetyczne. Broń kategorii „D”

Autor: Marek Napierała

Mechanizmy prawne bezpieczeństwa międzynarodowego a aneksja i okupacja Półwyspu krymskiego

Autor: Krzysztof Parulski

Operacja „Moshtarak”. Pierwszy praktyczny test nowej strategii COIN w Afganistanie

Autor: Krzysztof Danielewicz

Zagrożenia związane z materiałami wybuchowymi i niebezpiecznymi

Autor: Dariusz Kilian

Prawo okupacji na Półwyspie Krymskim

Autor: Krzysztof Parulski

Służba Bezpieczeństwa Państwa Belgii – wybrane aspekty działań w ramach profilaktyki kontrwywiadowczej

Autorzy: Marcin Siuda, Katarzyna Wywiał

Wielonarodowa Dywizja Centrum-Południe – wojskowy instrument walki z terroryzmem w Iraku 2003-2008

Autor: Grzegorz Ciechanowski

Miejsce i rola rozpoznania osobowego HUMINT oraz kontrwywiadu w operacji typu COIN, doświadczenia amerykańskie z Iraku i Afganistanu

Autor: Krzysztof Danielewicz

Implementacja międzynarodowych norm prawnokarnych chroniących dobra kultury w konfliktach zbrojnych do polskiego prawa karnego

Autor: Krzysztof Parulski

Rola amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej – CIA – w wykryciu i zabiciu Osamy bin Ladena

Autor: Krzysztof Danielewicz

Charakterystyka rozpoznania w operacji typu COIN

Autor: Krzysztof Danielewicz

Ocena działań hybrydowych Federacji Rosyjskiej w konflikcie na Ukrainie w świetle prawa krajowego i międzynarodowego. Historyczne prawa do terytorium

Autor: Krzysztof Parulski

Poczytalność sprawcy a kara

Autor: Krzysztof Parulski

Problemy bezpieczeństwa u zarania niepodległej Ukrainy

Autor: Grzegorz Ciechanowski

Geneza powstania oraz ewolucja działalności terrorystycznej Al-Kaidy Islamskiego Magrebu (AQIM)

Autor: Krzysztof Danielewicz

GROM na Haiti. Żołnierze polscy w operacji „Przywrócić Demokrację” (1994)

Autor: Grzegorz Ciechanowski

Komórka sztabowa 2X w operacji typu COIN – wybrane zagadnienia

Autor: Krzysztof Danielewicz

DOMEX – jako ważne źródło informacji rozpoznawczych

Autor: Krzysztof Danielewicz

Ataki „Green on Blue” zagrożeniem dla powodzenia misji ISAF

Autor: Krzysztof Danielewicz