Menu Zamknij

Marek Napierała

Marek Napierała, pułkownik rezerwy, magister

Wykształcenie: W 1990 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, uzyskując tytuł inżyniera-dowódcy w specjalności wojska pancerne. W latach 1992–1993 przeszedł szkolenie w Centrum Szkolenia Wojskowej Służby Zagranicznej. W 1999 roku ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Studiów Edukacyjnych, uzyskując tytuł magistra pedagogiki. W 2003 roku ukończył studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Elektrycznym w zakresie sieci komputerowe i aplikacje internetowe.

Doświadczenie zawodowe: W latach 1992–2011 i 2014–2017 pełnił służbę w Wojskowych Służbach Informacyjnych i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego na stanowiskach związanych z kontrwywiadowczą ochroną jednostek i instytucji wojskowych oraz ochroną kontrwywiadowczą misji wojskowych. Od 2005 do 2006 roku kierował komórką wojskowych służb specjalnych zajmującą się kontrwywiadowczą ochroną centralnych instytucji wojsk lotniczych. W 2007 roku kierował sekcją bezpieczeństwa w Polskim Kontyngencie Wojskowym UNIFIL ONZ w Libanie. W latach 2009–2011 jako Naczelnik Ochrony Polskich Kontyngentów Wojskowych nadzorował wykonywanie zadań żołnierzy i funkcjonariuszy SKW przebywających poza granicami kraju w ramach misji wojskowych. W latach 2011–2013 zajmował się szkoleniem operacyjnym żołnierzy i funkcjonariuszy SKW. W 2014 roku pełnił obowiązki zastępcy dyrektora zarządu operacyjnego SKW.

Najważniejsze osiągnięcia: Efektywna realizacja czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz kierowanie działaniami w zakresie rozpoznania i neutralizacji zagrożeń wywiadowczych oraz innych zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego ochranianych jednostek i instytucji wojskowych. Kierowanie działaniami operacyjno-rozpoznawczymi żołnierzy i funkcjonariuszy poza granicami kraju, mających na celu wykrywanie i neutralizacja zagrożeń terrorystycznych dla żołnierzy i pracowników wojska, wykonujących zadania mandatowe w ramach misji stabilizacyjnych i obserwacyjnych.