Menu Zamknij

Maciej Matysiak

Maciej Matysiak, płk rez. mgr inż.

Wykształcenie:

 • Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu w 1988 roku na kierunku dowódczym,
 • Magister pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1998 roku,
 • Studia podyplomowe w zakresie wojskowej służby zagranicznej na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie,
 • Studia podyplomowe z wyceny nieruchomości w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie 2002 roku,
 • Studia podyplomowe z obrotu nieruchomościami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2009 roku,
 • Studia podyplomowe w zakresie BHP i PPoż. na Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu 2016 roku.

Aktywność służbowa:

 • 1988–1989 dowódca plutonu czołgów w Międzyrzeczu,
 • 1989–1993 dowódca plutonu w Szkole Chorążych w Poznaniu,
 • od 1993 roku oficer kontrwywiadu wojskowego,
 • w latach 2014–2016 zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
 • uczestnik kursów i ćwiczeń międzynarodowych w Niemczech, Belgii oraz na terenie Polski,
 • misje poza granicami kraju: Chorwacja i Kosowo misja OBWE 1998 rok – obserwator OBWE; Bośnia i Hercegowina misja NATO SFOR lata 2002–2003 – zastępca szefa/ops. officer wydziału kontrwywiadu misji NATO w BiH; Irak zmiana III i IV 2004–2005 – szef wydziału kontrwywiadu Wielonarodowej Dywizji Centrum – Południe w Iraku (MND CS – Multinational Division Central South),
 • w trakcie służy wojskowej zajmował stanowiska związane z bezpieczeństwem Sił Zbrojnych RP w Polsce i poza terenem kraju.

Osiągnięcia zawodowe:

 • aktywny udział w działaniach związanych z:
 • przeciwdziałaniem i zwalczaniem szpiegostwa, terroryzmu, korupcji i przestępczości zorganizowanej skierowanej przeciwko SZ RP,
 • ochroną informacji niejawny oraz danych wrażliwych ze względu na obronność SZ RP,
 • ochroną kontrwywiadowczą struktur, jednostek, żołnierzy SZ RP i ich rodzin wykonujących zadania w Polsce oraz poza granicami Polski w ramach struktur NATO, UE, misji wojskowych w ramach polskich kontyngentów wojskowych (PKW), polskich wojskowych placówek dyplomatycznych (ataszaty SZ RP) oraz innych przedsięwzięć,
 • zakładał misję OBWE w Kosowie i organizował system bezpieczeństwa szefostwa tej misji,
 • jako pierwszy oficer kontrwywiadu Sił Zbrojnych RP zajmował stanowisko w strukturach kontrwywiadu NATO w ramach misji SFOR w Bośni i Hercegowinie,
 • kierował komórką kontrwywiadu Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe – MND CS (Multinatinal Division Central South) w Iraku oraz koordynował działania kontrwywiadowcze poszczególnych komórek narodowych krajów realizujących zadania w ramach MND CS (Rumunia, Bułgaria, Ukraina, Salwador) w strefie odpowiedzialności Wielonarodowej Dywizji – środkowym Iraku. Zorganizował system wymiany informacji z zakresu wywiadu, kontrwywiadu i bezpieczeństwa pomiędzy poszczególnymi komórkami narodowymi w ramach MND CS. Komórka kontrwywiadu pod jego kierownictwem ujawniła działania korupcyjne żołnierzy i pracowników wojska podczas misji w Iraku – tzw. afera bakszyszowa,
 • zabezpieczał kontrwywiadowczo proces wprowadzania w Polsce amerykańskiego systemu obrony antybalistycznej Ballistic Missile Defense BMD,
 • przygotował, zorganizował i wprowadził do działania strukturę kontrwywiadowczą Polskiego Kontyngentu Wojskowego PKW w Afganistanie,
 • nadzorował oraz brał udział w działaniach kontrwywiadowczych zabezpieczających Program Modernizacji Technicznej (PMT) Sił Zbrojnych RP,
 • Koordynował działania antykorupcyjne SKW (w tym w ramach tzw. Tarczy Antykorupcyjnej) dla ochrony struktur Ministerstwa Obrony Narodowej przed zagrożeniami korupcyjnymi.